VI HØRER GJERNE FRA DEG


Paragraphs are the main building blocks of web pages. To change what this one says, just double-click here or hit Edit text. You can change the style here, too.

TA KONTAKT

 
 
 
 

ABOUT US

OUR MISSION

Solution oriented within building and construction both in design and execution

OM OSS

Stubban ingeniør leverer tjenester på bygg-og anlegg. 

Alain Timothee Kodila
Bygg- og anleggsingeniør, Høgskolen i Oslo
Fordypning:
- Dimensjonering av betong-, murverk-,veier, stål- og

   trekonstruksjoner.
- Økonomi, verdibasert ledelse

2018 - 2020: Prosjektleder og anleggsleder, SR Maskinconsult 
Driftansvarlig, oppfølging og planlegging av entreprise, kontrakt, dokumentasjon, rapportering, innkjøp og økonomi.

2014 - 2018: Planleggingsleder og prosjekteringsleder, Statens vegvesen (region sør/Buskerud)
Planleggingsleder og prosjekteringslederen sørger for at resultat og løsninger blir i henhold til fastlagte rammer for kvalitet, økonomi og fremdrift og er basert på riktig prosjekteringsgrunnlag, planprosess og brukermedvirkning.

Med fokus til enhver tid er satt på hva som gagner prosjektet, påser at dokumenter og tegninger fra de prosjekterende foreligger til rett tid og med riktig kvalitet både i forhold til byggherren, myndigheter og utførende entreprenører.

Mål:
Å lede tverrfaglige prosjektgrupper og sørge for gjennomføring av den tekniske planleggingen.
Å få rådgivere til å prestere i fellesskap, avklare behov for kapasitet, kompetanse og spesialrådgivere i prosjekteringen.
Å nå målene og skape løsningen gjennom de prosjekterendes innsats.
Organisere prosjekteringen, sette krav, fordele oppgaver og ansvar, etablere samarbeidsarenaer.

2012 - 2014: Prosjekt- prosjekterings- samt byggeleder, T-2 Prosjekt Asker AS
Prosjekt- og byggeledelse samt prosjekteringsleder. Off. Anskaffelser, utarbeidelse av formelle planer, utarbeidelse av konkurranse- og anbudsgrunnlag, gjennomføring av konkurranse, prosjektøkonomi, anbudsinnhenting og kontrahering av entreprenører, kalkulering av prosjekter og arbeidsoppdrag, SHA oppfølging, fremdriftsoppfølging, rapportering, rapport - og referatskriving samt gjennomføring av byggemøte og brukermøte

2007 - 2012 Prosjekt- og prosjekterings- samt byggeleder, Bestiller Kommunalteknikk og Eiendom, Nedre Eiker kommune
Prosjekt- og byggeleder med totalansvar for planlegging og gjennomføring av investeringsprosjekter fra idé, bygging og til overlevering av bygg/anlegg i drift.

2005 - 2007 Prosjektingeniør, Mesta AS
Prosjektingeniør med følgende oppgaver: bistår driftansvarlig, oppfølging av kontrakt, dokumentasjon, rapportering, innkjøp og økonomi.

Prosjekter
2018 - 2019: Bergrådveien 8
Grunnarbeider for 4 stk eneboliger pluss underjordisk garasje. V/A og El tilkobling til offentlig nett, biloppstillingsplasser, fordøyningbasseng og?innkjørsel samt landskapsutforming, gjesteparkekring, granittmurer, belegningsstein og kantstein samt riving av eksisterende bolig.

2019 - 2019: Tuengen Allé 1/Charlotte Andersens vei 1A. Nybygg av 3 bygninger med 15 leiligheter: VA-prosjektet
Gravearbeider og legging av nye vann- og avløp samt fjerning av gamle ledninger.

2019 - 2020 Lyngtrekke 8 : 3 stk enebolige
Grunnarbeider for 3 stk eneboliger pluss garasje. V/A og EL-tilkobling til offentlig nett, biloppstillingsplasser, fordøyningbasseng og innkjørsel samt landskapsutforming, gjesteparkering, granittmurer samt riving av eksisterende bolig.

2019 - 2019: Ånnerudskogen 150, Asker
Grunnarbeider 1 stk enebolig og garasjer. V/A og EL-tilkobling til offentlig nett brannkum, biloppstillingsplasser og innkjørsel samt landskapsutforming

2019 - 2020 Coop Eiksmarka - Tilbygg
Grunnarbeider tilbygg av Coopbygget. Ny EL-tilkobling til tranfo, biloppstillingsplasser, fordøyningbasseng og innkjørsel samt landskapsutforming.

2016 - 2017: Fv. 155 Sørbråten; Vegbelysning (8 km)
Belysning på strekningen fra omkjøringsvegen for Nestunnelen til Rørvik, en strekning på 7,5 km. Hele strekningen som omfatter omkjøringsvegen for E16 fikk en helhetlig standard med hensyn til belysning. Norges første radarstyrt eller smarte gatelys langs fylkesveien http://www.bygg.no/article/1323457

2014 - 2018: E 134 Mjøndalen Langebru; Midtdeler (7,4 km)
Strekningen med nytt midtrekkverk og vegbredden økes fra 9,5 m til 12,5 meter der det er 2 kjørefelt, og 16,5 meter ved Hokksund Flyplass (4 kjørefelt).

2014 - 2017 Fv.61 Røren skole; Fortau og kommunalt VA samt strøm- anlegg langs Semsmoveien 1 - 165

Strekningen(fra Hoensbrua til Semsmoveien165) etableres fortau er ca 1,5 km lang. Det skal etableres også ny belysning på strekningen. Statens vegvesen bistår Øvre Eiker kommune med å skifte ut ledningsnettet i området samt etablere en langsgående overvannsledning beliggende under fortauet. Det blir også omlegging og utvidelse av anlegget til Øvre Eiker fibernett, Øvre Eiker nett, Telenor og Get i området.

2012 - 2014: Fortetting prosjekter: Sogn/ Jon P. Erliens vei 13/16, Grünerløkka, Trimveien 6, Enerhaugen (Jens Bjelkes gt 60) og Stensberggata 13 Studenthus. Rolf E. Stenersens allé 8/16, SiO Eiendom
Bygging og ombygging av studentboliger

2013 - 2013: Trasop Skole - Utvidelse fra 2 til 3-parallel barneskole. Undervisningsbygg KF, Oslo kommune.
Bygging av ny skolefløya.

2013 - 2013: Gladengtunet. 152 leiligheter, underjordisk parkering og næringsarealer. 20.000 m2, Obos nye hjem
Byggelederbistand byggeledelse og ferdigbefaringer for Obos på Elipsen borettslag 152 leiligheter

2011 - 2012: Solberg barneskole i Solbergelva, prosjektet består av riving og utbygging av undervisningsbase; Solbergelva
Bygging av ny skolefløya

2010 - 2012: Nye Berggården i Mjøndalen, Utbygging av bo- og fritidstilbud til vanskeligstilte i Mjøndalen.
Prosjektet innebærer kafé, administrasjon, helsestasjon og 3 ettromsleiligheter i 1.etg samt 6
toromsleiligheter i 2.etg. I tillegg skal det oppføres to frittliggende bygg for boder, garasje,søppel, sykkelparkering samt 51 parkeringsplasser.

2007 - 2011: Veiavangen ungdomsskole i Mjøndalen, utbygging av et 3-etasjesbygg (en base med 5 klasserom pr. etasje, Mjøndalen
Prosjektet består i grove trekk ut på bygging av ca. 3600 m2 BRA nye arealer fordelt over 4 plan. Et av planene er tekniske arealer i kjeller. Bygningsdelen inneholder basene for 8-9-10.trinn med garderober, klasserom, fellesarealer og grupperom. Det knyttes også et trapperom til denne bygningsdelen.
Hovedkonstruksjonen er plasstøpt betong, og fasadene er primært teglstein. Eksiterende skole var i drift under byggeperioden.

2009 - 2010: Veiavangen ungdomskole, Riving av Støyblokk/Gymsal; Mjøndalen
Utarbeidelse av beskrivelse og grunnlagsdata for anskaffelserd samt anbudsgrunnlagsdata for anskaffelser (gjennomføring off. Anskaffelse).
https://www.dt.no/nyheter/nedre-eiker/nyheter/her-gruses-skolen/s/2-2.1748-1.5342503

2008 - 2009: Prosjekt Kulturbrygge Mjøndalen, Bestiller Kommunalteknikk og Eiendom, Nedre Eiker kommune
Utbygging av bryggen. Bryggen benyttes som ankomst for sightseeingbåter.

OUR SERVICES

ROAD  & OUTDOOR AREAS AND LANDSCAPE DESIGN
SURVEYING TECHNIQUE

GLASS CONSTRUCTIONS AND FACADE COVERING

INSTALLATION OF METAL AND CONCRETE
PLACE-CAST CONCRETE
DEMOLITION AND ENVIRONMENTAL REMOVAL
CARPENTRY WORK
TJENESTER

VEG- UTEAREALER OG LANDSKAPSUTFORMING

OPPMÅLINGSTEKNIKK


Vi leverer både prosjektering og utførelse av Veg-, utearealer og landskapsutforming


Vi utfører prosjektering av oppmålingstekninkk prosjektering

GLASSKONKONSTRUKSJONER OG FASADEKLEDNING

Vi utfører montering av glasskonstjuksjoner og fasadekledning

MONTERING AV METALL- OG BETONG

PLASSTØPTE BETONG

RIVING OG MILJØSANERING

TØMRERARBEID
  • Vi utfører montering av bærende metall- eller betongkonstruksjoner
    samt murarbeid
  • Vi utfører plasstøpte betongkonstruksjoner
  • Vi utfører riving og miljøsanering
  • Vi utfører taktekkingsarbeid
  • Vi utfører tømrerarbeid og montering av trekonstruksjoner

ALAIN

PROJECT MANAGER

Bygg- og anleggsingeniør, Høgskolen i Oslo


Fordypning:
- Dimensjonering av betong-, murverk-,veier, stål- og trekonstruksjoner.
- Økonomi, verdibasert ledelse


2020 --> Prosjekt- og anleggsleder, Stubban Ingeniør

Prosjekt- og byggeleder med totalansvar for planlegging og gjennomføring prosjekter, bygging og til overlevering av bygg/anlegg i drift.Planleggingsleder og prosjekteringslederen sørger for at resultat og løsninger blir i henhold til fastlagte rammer for kvalitet, økonomi og fremdrift.


2018 - 2020 Prosjektleder, SR Maskinconsult AS

Driftansvarlig, oppfølging av kontrakt, dokumentasjon, rapportering, innkjøp og økonomi.


2014 - 2018 Planleggingsleder og prosjekteringsleder, Statens vegvesen (region sør/Buskerud)


2012 - 2014 Prosjekt-, prosjekterings- og byggeleder, T-2 Prosjekt Asker AS


2007 - 2012 Prosjekt- og prosjekterings- samt byggeleder, Bestiller Kommunalteknikk og Eiendom


PROSJEKTER

Fv. 155 Sørbråten; Vegbelysning (8 km)

Belysning på strekningen fra omkjøringsvegen for Nestunnelen til Rørvik, en strekning på 7,5 km. Hele strekningen som omfatter omkjøringsvegen for E16 fikk en helhetlig standard med hensyn til belysning. Norges første radarstyrt eller smarte gatelys langs fylkesveien http://www.bygg.no/article/1323457


E 134 Mjøndalen – Langebru; Midtdeler (7,4 km)

Strekningen med nytt midtrekkverk og vegbredden økes fra 9,5 m til 12,5 meter der det er 2 kjørefelt, og 16,5 meter ved Hokksund Flyplass (4 kjørefelt).


Fv.61 Røren skole; Fortau og kommunalt VA samt strøm- anlegg langs Semsmoveien 1 – 165

Strekningen(fraHoensbruatilSemsmoveien165) etableres fortau er ca 1,5 km lang. Det skal etableres også ny belysning på strekningen.SVV bistår Øvre Eiker kommune med å skifte ut ledningsnettet i området samt etablere en langsgående overvannsledning beliggende under fortauet. Det blir også omlegging og utvidelse av anlegget til Øvre Eiker fibernett, Øvre Eiker nett, Telenor og Get i området.


Tveita Skole – Ventilasjon, Undervisningsbygg KF
Byggeleder og SHA Koordinator utførelse (KU) – Skole i Drift.
Nytt ventilasjonsanlegg samt etablering av to nye tilbygg for ventilasjonsrom i blokk B. Tveita skole består av bygg A, 2 plan som huser klasserom og datarom samt grupperom i 1.plan. Administrasjon huses i 2.plan. Bygg B 2.etg består av klasserom, tekstilrom, bibliotek samt kunst- og håndverk. Bygg C består av Heimkunnskap og SFO. Prosjektet ble ferdigstilt til planlagt dato.


Trasop Skole – Utvidelse fra 2 til 3-parallel barneskole. Undervisningsbygg KF, Oslo kommune.
Bygging av ny skolefløya.

Byggeleder og SHA Koordinator utførelse (KU) – Skole i Drift.


Fortetting prosjekter: Sogn/ Jon P. Erliens vei 13/16, Grünerløkka, Trimveien 6, Enerhaugen (Jens Bjelkes gt 60) og Stensberggata 13 Studenthus. Rolf E. Stenersens allé 8/16, SiO Eiendom


Gladengtunet. 152 leiligheter, underjordisk parkering og næringsarealer. 20.000 m2, Obos nye hjem
Byggelederbistand byggeledelse og ferdigbefaringer for Obos på Elipsen borettslag 152 leiligheter


Veiavangen ungdomsskole i Mjøndalen, utbygging av et 3-etasjesbygg (en base med 5 klasserom pr. etasje, Bestiller Kommunalteknikk og Eiendom, Nedre Eiker kommune
Prosjektet består i grove trekk ut på bygging av ca. 3600 m2 BRA nye arealer fordelt over 4 plan. Et av planene er tekniske arealer i kjeller. Bygningsdelen inneholder basene for 8-9-10.trinn med garderober, klasserom, fellesarealer og grupperom. Det knyttes også et trapperom til denne bygningsdelen.
Hovedkonstruksjonen er plasstøpt betong, og fasadene er primært teglstein. Eksiterende skole var i drift under byggeperioden.


Veiavangen ungdomskole, Riving av Støyblokk/Gymsal, Bestiller Kommunalteknikk og Eiendom, Nedre Eiker kommune
Utarbeidelse av beskrivelse og grunnlagsdata for anskaffelserd samt anbudsgrunnlagsdata for anskaffelser (gjennomføring off. Anskaffelse).
https://www.dt.no/nyheter/nedre-eiker/nyheter/her-gruses-skolen/s/2-2.1748-1.5342503


Nye Berggården i Mjøndalen, Utbygging av bo- og fritidstilbud til vanskeligstilte, Bestiller Kommunalteknikk og Eiendom, Nedre Eiker
Prosjektet innebærer kafé, administrasjon, helsestasjon og 3 ettromsleiligheter i 1.etg samt 6
toromsleiligheter i 2.etg. I tillegg skal det oppføres to frittliggende bygg for boder, garasje,
søppel, sykkelparkering samt 51 parkeringsplasser.

Møllenhoff barnehage, tilbygg, Bestiller Kommunalteknikk og Eiendom, Nedre Eiker kommune


Steinberg SFO nytt bygge


Solberg barneskole i Solbergelva, prosjektet består av riving og utbygging av undervisningsbase (Bestiller Kommunalteknikk og Eiendom)

ABOUT US

Stubban Ingeniør

We provide service on building and construction

ABOUT US

OUR MISSION

Provide service on building and construction

ABOUT US

Stubban Ingeniør,

Our services are both design and execution of building and construction projects

WHAT OUR CUSTOMERS SAY

FLEXIBLE & FAST

Super efficient, good and nice man.
Very easy to work with.
Very happy with the end result

L. ANTONIOU, Vollsveien 50b,Jar

GOAL ORIENTED

Projevt Høvikveien 23a 

Good and nice to work with.

Saulis / Vifix Entreprenør As

EFFICIENT & CREATIVE

We are solution-oriented